Az 1987 és 1990 közötti időszak eseményeit bemutató web-oldalt azzal a szándékkal indítjuk útjára, hogy részletes képet tudjunk megmutatni az újjászülető magyar demokrácia létrejöttének előzményeiről és történetéről. Nehéz lenne pontosan meghatározni, hogy milyen időponthoz köthető a rendszerváltás kezdete, honlapunkon ezt az 1987-es évhez kapcsoltuk. Nem könnyű azt sem meghatározni, hogy mikorra tehető a rendszerváltás befejeződése, kronológiánkban mi 1990. december végéig dokumentáljuk az eseményeket. A konkrét időrendhez kapcsolt nyomtatott és elektronikus források megjelenítésével segítséget kívánunk adni a történések hátterének, következményeinek megismeréséhez.

Szívesen fogadjuk, ha a web-oldalunkra látogatók észrevételeikkel, általuk ismert, esetleg oldalunkról hiányzó adatok megküldésével segítik a kronológia részletesebbé tételét. Időrendi táblázatunk folyamatosan bővül, az új adatokkal kiegészítve igyekszünk a lehető legteljesebb képet megmutatni a rendszerváltás eseménytörténetéről.